رفتم گزینش, طرف مقابلم فکر کنم یزدی یا شیرازی بود و آدم باحالی بود با اون لهجه:)


اولش پرسید سابقه نداری؟ گفتم نه 

گفت سابقه اعدام چی؟ تا حالا اعدام نشدی؟ :|

.

.

.

گفت حالا بگو چیا می کشی؟

من شیررر جواب دادم " حتی رفیقامم نمی کشن "

گفت میدونم رفیقات نمی کشن؛ ولی وقتی رفیقات نیستن تنهایی چی می کشی؟

.

.

.

گفت چرا 92 به روحانی دادی؟

گفتم حق رای نداشتم اون موقع:)

یه نگاه زیر چشمی به مدارکم انداخت دوباره پرسید چرا 96 به روحانی رای دادی؟!

گفتم من اصلا بهش رای ندادم! ازش خوشم نمیاد!

با یه حالت خسته ای گفت چرا خوشت نمیاد؟ رئیس جمهور زحمت کش مونه:|||# از اون گزینش باحالا بود واسم و البته بعدش سیاسی و دینی هم پرسید و مثل همیشه خبری نشد ازشون ⊙︿⊙